DANH SÁCH TÁC GIẢ

TTHọ tênSố bàiĐơn vị
1TS. Bùi Tú Hotmail (Phản biện) 0EPU
2TS. Bui Manh Tu (Quản lý) 0Đại học Điện lực
3TS. Thích Biết Tuốt (Thư ký) 0ESJ
4BMT (Ủy viên BBT) 0Ban Biên Tập
5Đinh Quang Trung Admin 0Đại học Đà Nẵng
6TS. Bùi Văn Bình 0Đại học Điện lực
7TS. Vũ Hoàng Giang 0Đại học Điện lực
8TS. Phạm Mạnh Hải 0Khoa Kỹ thuật điện, trường đại học điện lực
9ThS. Tieu Xuan Hoang 0Phòng QLKH&HTQT trường Đại học Điện lực
10TS. Dang Viet Hung 0Khoa Kỹ thuật điện, Đại học Điện lực
11TS. Phạm Văn Hùng 0Khoa Điện - Đại học Công nghiệp Hà Nội
12TS. Nguyễn Ngọc Khoát 0Khoa Điều khiển và Tự động hóa - Đại học Điện lực
13TS. Duong Trung Kien 0Đại học Điện lực
14TS. Trịnh Khánh Ly 0Trường ĐH Điện lực
15ThS. Nguyễn Mai 0Đại học Điện lực
16TS. Vũ Thị Thu Nga 0Đại học Điện lực
17ThS. Pham Thi Ngoc Ly 0BBT Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng
18Trần Hùng Anh Quân 0Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
19TS. Trần Thanh Sơn 3Trường Đại học Điện lực
20Tran Thach Anh 0Thất nghiệp
21ThS. Hoàng Thị Phương Thảo 0Trường Đại học Điện lực
22TS. Nguyễn Đăng Toản 0Trường ĐHĐL
23TS. Nguyễn Ngọc Trung 0Đại học Điện lực
24TS. Phan Bien Trung 0Dai hoc Da nang
25Quang Trung 0Truong Dai hoc Ngoai ngu - Dai hoc Da nang
26ThS. Dương Thị Thanh Tú 0Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
27TS. Phạm Anh Tuân 0Khoa Kỹ thuật điện - Trường Đại học Điện lực
28TS. Trần Anh Tùng 0Bộ môn Mạng và Hệ thống điện, Khoa Kỹ thuật điện, Đại học Điện lực
29TS. Nguyễn Quốc Uy 0Trường Đại học Điện lực
30ThS. Dinh Quang Trung vận hành 0Dai hoc Da nang 2
Tìm thấy: 30 người  

Chọn trang: [ 1 ]

BÀI ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

[1] MÔ HÌNH DỰ BÁO PHỤ TẢI NGẮN HẠN DỰA TRÊN MẠNG NƠRON NHÂN TẠO KẾT HỢP THUẬT TOÁN DI TRUYỀN (204 lần)
Tác giả:  Phạm Mạnh Hải, Vũ Thị Anh Thơ, Phạm Văn Duy.
[2] USING EEG TO EVALUATE THE DENSITY OF EMOTIONAL AROUSAL EPOCH BASED ON THE ENERGY AND ENTROPY ASSESSMENT (114 lần)
Tác giả:  Bùi Huy Hải, Phạm Ngọc Sâm
[3] Nghiên cứu sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng kiểu ống nhiệt trong hệ thống điều hòa không khí trung tâm (113 lần)
Tác giả:  Bùi Mạnh Tú,
[4] A SIMULATION RESEARCH ON PASSIVE HARMONIC FILTERS FOR VARIABLE FREQUENCIES (113 lần)
Tác giả:  Anh Tuan Bui
[5] XOÁ NÚT TRUNG GIAN ĐỂ GIẢM THỜI GIAN GIẢI TÍCH LƯỚI ĐIỆN (108 lần)
Tác giả:  Trần Thanh Sơn, Hoàng Thu Hà, Nguyễn Đức Thuận
[6] NGHIÊN CỨU SỰ LAN TRUYỀN SÓNG HÀI TRONG LƯỚI ĐIỆN TRÊN MIỀN TẦN SỐ (105 lần)
Tác giả:  Nguyễn Phúc Huy, Đặng Việt Hùng
[7] MÔ PHỎNG PHÂN BỐ ĐIỆN TRƯỜNG TRÊN BỀ MẶT CÁCH ĐIỆN POLYME DƯỚI TÁC ĐỘNG NHIỄM BẨN CỦA MÔI TRƯỜNG (102 lần)
Tác giả:  Đặng Việt Hùng, Phùng Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Văn.
[8] NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH SẤY CÀ RỐT BẰNG BƠM NHIỆT KIỂU BẬC THANG (101 lần)
Tác giả:  Trương Minh Thắng
[9] THIẾT KẾ ĐIỆN TỪ ĐỘNG CƠ SERVO ĐỒNG BỘ  NAM CHÂM VĨNH CỬU (99 lần)
Tác giả:  Nguyen Đức Bắc, Trần Tuấn Vũ, Nguyễn Thế Công, Nguyễn Huy Phương, Nguyễn Văn Thiện.
[10] NGHIÊN CỨU LẬP MÔ HÌNH TÍNH TOÁN VÀ CHỈNH ĐỊNH CHU KỲ ĐÈN GIAO THÔNG THEO THỜI GIAN THỰC (RTSS)
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (98 lần)
Tác giả:  Nguyễn Chí Hùng, Trương Tấn, Nguyễn Tùng Linh.
Đang truy cập: 11
Số truy cập: 13,625