BÀI ĐANG XỬ LÝ

Tiêu đềNgày gửiTrạng thái
[1] NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CẤP ĐỘ NGUỒN PHÁT DỰA TRÊN MÔ PHỎNG MONTE-CARLO VỚI MÔ HÌNH TUA BIN GIÓ 4 TRẠNG THÁI27/12/2018Chờ phê duyệt
[2] 4x4 TRIPLE-BAND MIMO ANTENNA USING DOUBLE SEMI-CIRCLE STRUCTURE FOR 5G MILIMETER WAVE APPLICATIONS21/01/2019Tác giả gửi bài
[3] THIẾT LẬP MÔ HÌNH TOÁN HỌC ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG MODUL QUAY 2 BẬC TỰ DO KẾT NỐI NGOÀI NÂNG CAO KHẢ NĂNG CÔNG NGHỆ CHO RÔBỐT HÀN 6 BẬC TỰ DO 01/04/2019Tác giả gửi bài
[4] KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG DÂY DÀI VÀ BIẾN ĐỔI MODAL XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH TẦN SỐ CỦA HỆ THỐNG DÂY DẪN NHIỀU SỢI PHỨC TẠP04/04/2019Tác giả gửi bài
[5] TỐI ƯU SỐ LƯỢNG VÀ VỊ TRÍ ĐẶT CÁC THIẾT BỊ PHÂN ĐOẠN TRÊN XUẤT TUYẾN 482E4.3 BẰNG THUẬT TOÁN DI TRUYỀN 01/01/2019Tác giả gửi bài
[6] MÔ PHỎNG HIỆN TƯỢNG PHÓNG ĐIỆN TRÊN BỀ MẶT CÁCH ĐIỆN NHIỄM BẨN KHÔNG ĐỒNG NHẤT DƯỚI ĐIỆN ÁP XUNG 28/02/2019Tác giả gửi bài
[7] PHÂN TÍCH SÓNG HÀI SVC TRONG ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH KHÔNG LÝ TƯỞNG TRÊN MIỀN SÓNG HÀI 03/04/2019Tác giả gửi bài
[8] ỨNG DỤNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀO QUẢN LÝ HỆ THỐNG LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH 03/04/2019Tác giả gửi bài
[9] XÂY DỰNG BÀI TOÁN HUY ĐỘNG CÔNG SUẤT PHÁT VÀ CÔNG SUẤT TÍCH TRỮ ĐIỆN TÁI TẠO TRONG HỆ THỐNG LƯỚI ĐIỆN TÍCH HỢP CÁC NGUỒN NĂNG LƯỢNG19/04/2019Tác giả gửi bài
[10] TỐI ƯU HÓA ĐA MỤC TIÊU TRONG ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN KHI KHẢO SÁT THỦY ĐIỆN BẬC THANG02/05/2019Tác giả gửi bài
[11] PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HẰNG SỐ MÔ MEN CỦA MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ KÍCH THÍCH NAM CHÂM VĨNH CỬU DỰA TRÊN BỘ QUAN SÁT PHI TUYẾN23/05/2019Tác giả gửi bài
[12] GIẢI PHÁP BẢO VỆ TÁCH LƯỚI CHO NGUỒN PHÂN TÁN TRONG LƯỚI ĐIỆN NHỎ THÔNG MINH15/01/2019Tác giả gửi bài
[13] NGHIÊN CỨU SO SÁNH ỨNG DỤNG MỘT SỐ MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO ĐIỂN HÌNH CHO BÀI TOÁN KIỂM SOÁT TẦN SỐ PHỤ TẢI HỆ THỐNG ĐIỆN30/11/2018Đã chọn PB
[14] Ứng dụng điện toán đám mây vào quản lý hệ thống lưới điện thông minh03/04/2019Tác giả gửi bài
[15] BÙ TỐI ƯU CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG CHO XUẤT TUYẾN 472E1.13 THEO ĐỒ THỊ PHỤ TẢI NGÀY SỬ DỤNG THUẬT TOÁN DI TRUYỀN06/06/2019Tác giả gửi bài
[16] RECURSIVE IDENTIFICATION OF THE BOILER DRUM BASED ON TIME-VARYING HAMMERSTEIN MODEL06/12/2018Đã chọn PB

BÀI ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

[1] MÔ HÌNH DỰ BÁO PHỤ TẢI NGẮN HẠN DỰA TRÊN MẠNG NƠRON NHÂN TẠO KẾT HỢP THUẬT TOÁN DI TRUYỀN (247 lần)
Tác giả:  Phạm Mạnh Hải, Vũ Thị Anh Thơ, Phạm Văn Duy.
[2] Nghiên cứu sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng kiểu ống nhiệt trong hệ thống điều hòa không khí trung tâm (159 lần)
Tác giả:  Bùi Mạnh Tú,
[3] XOÁ NÚT TRUNG GIAN ĐỂ GIẢM THỜI GIAN GIẢI TÍCH LƯỚI ĐIỆN (154 lần)
Tác giả:  Trần Thanh Sơn, Hoàng Thu Hà, Nguyễn Đức Thuận
[4]
ƯỚC LƯỢNG TRẠNG THÁI HỆ THỐNG ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG CỰC TIỂU CÓ TRỌNG SỐ (146 lần)
Tác giả:  Trần Thanh Sơn, Đặng Thu Huyền, Kiều Thị Thanh Hoa
[5] USING EEG TO EVALUATE THE DENSITY OF EMOTIONAL AROUSAL EPOCH BASED ON THE ENERGY AND ENTROPY ASSESSMENT (146 lần)
Tác giả:  Bùi Huy Hải, Phạm Ngọc Sâm
[6] A SIMULATION RESEARCH ON PASSIVE HARMONIC FILTERS FOR VARIABLE FREQUENCIES (143 lần)
Tác giả:  Anh Tuan Bui
[7] MÔ PHỎNG PHÂN BỐ ĐIỆN TRƯỜNG TRÊN BỀ MẶT CÁCH ĐIỆN POLYME DƯỚI TÁC ĐỘNG NHIỄM BẨN CỦA MÔI TRƯỜNG (137 lần)
Tác giả:  Đặng Việt Hùng, Phùng Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Văn.
[8] NGHIÊN CỨU SỰ LAN TRUYỀN SÓNG HÀI TRONG LƯỚI ĐIỆN TRÊN MIỀN TẦN SỐ (136 lần)
Tác giả:  Nguyễn Phúc Huy, Đặng Việt Hùng
[9] NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH SẤY CÀ RỐT BẰNG BƠM NHIỆT KIỂU BẬC THANG (135 lần)
Tác giả:  Trương Minh Thắng
[10] THIẾT KẾ ĐIỆN TỪ ĐỘNG CƠ SERVO ĐỒNG BỘ  NAM CHÂM VĨNH CỬU (135 lần)
Tác giả:  Nguyen Đức Bắc, Trần Tuấn Vũ, Nguyễn Thế Công, Nguyễn Huy Phương, Nguyễn Văn Thiện.
Đang truy cập: 10
Số truy cập: 20,623