BÀI ĐANG XỬ LÝ

Tiêu đềNgày gửiTrạng thái
[1] NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CẤP ĐỘ NGUỒN PHÁT DỰA TRÊN MÔ PHỎNG MONTE-CARLO VỚI MÔ HÌNH TUA BIN GIÓ 4 TRẠNG THÁI27/12/2018Chờ phê duyệt
[2] 4x4 TRIPLE-BAND MIMO ANTENNA USING DOUBLE SEMI-CIRCLE STRUCTURE FOR 5G MILIMETER WAVE APPLICATIONS21/01/2019Tác giả gửi bài
[3] THIẾT LẬP MÔ HÌNH TOÁN HỌC ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG MODUL QUAY 2 BẬC TỰ DO KẾT NỐI NGOÀI NÂNG CAO KHẢ NĂNG CÔNG NGHỆ CHO RÔBỐT HÀN 6 BẬC TỰ DO 01/04/2019Tác giả gửi bài
[4] KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG DÂY DÀI VÀ BIẾN ĐỔI MODAL XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH TẦN SỐ CỦA HỆ THỐNG DÂY DẪN NHIỀU SỢI PHỨC TẠP04/04/2019Tác giả gửi bài
[5] TỐI ƯU SỐ LƯỢNG VÀ VỊ TRÍ ĐẶT CÁC THIẾT BỊ PHÂN ĐOẠN TRÊN XUẤT TUYẾN 482E4.3 BẰNG THUẬT TOÁN DI TRUYỀN 01/01/2019Tác giả gửi bài
[6] MÔ PHỎNG HIỆN TƯỢNG PHÓNG ĐIỆN TRÊN BỀ MẶT CÁCH ĐIỆN NHIỄM BẨN KHÔNG ĐỒNG NHẤT DƯỚI ĐIỆN ÁP XUNG 28/02/2019Tác giả gửi bài
[7] PHÂN TÍCH SÓNG HÀI SVC TRONG ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH KHÔNG LÝ TƯỞNG TRÊN MIỀN SÓNG HÀI 03/04/2019Tác giả gửi bài
[8] ỨNG DỤNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VÀO QUẢN LÝ HỆ THỐNG LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH 03/04/2019Tác giả gửi bài
[9] XÂY DỰNG BÀI TOÁN HUY ĐỘNG CÔNG SUẤT PHÁT VÀ CÔNG SUẤT TÍCH TRỮ ĐIỆN TÁI TẠO TRONG HỆ THỐNG LƯỚI ĐIỆN TÍCH HỢP CÁC NGUỒN NĂNG LƯỢNG19/04/2019Tác giả gửi bài
[10] TỐI ƯU HÓA ĐA MỤC TIÊU TRONG ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN KHI KHẢO SÁT THỦY ĐIỆN BẬC THANG02/05/2019Tác giả gửi bài
[11] PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HẰNG SỐ MÔ MEN CỦA MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ KÍCH THÍCH NAM CHÂM VĨNH CỬU DỰA TRÊN BỘ QUAN SÁT PHI TUYẾN23/05/2019Tác giả gửi bài
[12] GIẢI PHÁP BẢO VỆ TÁCH LƯỚI CHO NGUỒN PHÂN TÁN TRONG LƯỚI ĐIỆN NHỎ THÔNG MINH15/01/2019Tác giả gửi bài
[13] NGHIÊN CỨU SO SÁNH ỨNG DỤNG MỘT SỐ MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO ĐIỂN HÌNH CHO BÀI TOÁN KIỂM SOÁT TẦN SỐ PHỤ TẢI HỆ THỐNG ĐIỆN30/11/2018Đã chọn PB
[14] Ứng dụng điện toán đám mây vào quản lý hệ thống lưới điện thông minh03/04/2019Tác giả gửi bài
[15] BÙ TỐI ƯU CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG CHO XUẤT TUYẾN 472E1.13 THEO ĐỒ THỊ PHỤ TẢI NGÀY SỬ DỤNG THUẬT TOÁN DI TRUYỀN06/06/2019Tác giả gửi bài
[16] RECURSIVE IDENTIFICATION OF THE BOILER DRUM BASED ON TIME-VARYING HAMMERSTEIN MODEL06/12/2018Đã chọn PB

BÀI ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

[1] MÔ HÌNH DỰ BÁO PHỤ TẢI NGẮN HẠN DỰA TRÊN MẠNG NƠRON NHÂN TẠO KẾT HỢP THUẬT TOÁN DI TRUYỀN (286 lần)
Tác giả:  Phạm Mạnh Hải, Vũ Thị Anh Thơ, Phạm Văn Duy.
[2] Nghiên cứu sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng kiểu ống nhiệt trong hệ thống điều hòa không khí trung tâm (221 lần)
Tác giả:  Bùi Mạnh Tú,
[3] XOÁ NÚT TRUNG GIAN ĐỂ GIẢM THỜI GIAN GIẢI TÍCH LƯỚI ĐIỆN (201 lần)
Tác giả:  Trần Thanh Sơn, Hoàng Thu Hà, Nguyễn Đức Thuận
[4]
ƯỚC LƯỢNG TRẠNG THÁI HỆ THỐNG ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG CỰC TIỂU CÓ TRỌNG SỐ (196 lần)
Tác giả:  Trần Thanh Sơn, Đặng Thu Huyền, Kiều Thị Thanh Hoa
[5] TÁI CẤU HÌNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI 22 kV VỚI HÀM MỤC TIÊU GIẢM TỔN THẤT NĂNG LƯỢNG (192 lần)
Tác giả:  Trương Việt Anh, Trần Thành Hiếu, Doãn Thanh Bình, Nguyễn Tùng Linh
[6] NGHIÊN CỨU SO SÁNH MỘT SỐ BỘ ĐIỀU KHIỂN ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON NHÂN TẠO CHO BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN TẦN SỐ HỆ THỐNG ĐIỆN (189 lần)
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Khoát, Vũ Duy Thuận, Trịnh Nguyễn Viết Tâm, Dương Văn Lưu, Phùng Thị Ngát
[7] NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆN TƯỢNG BÓNG CHE LÊN ĐẶC TÍNH LÀM VIỆC CỦA PIN QUANG ĐIỆN SỬ DỤNG PHẦN MỀM MATLAB/SIMULINK SIMSCAPE (189 lần)
Tác giả:  Nguyễn Xuân Hiếu, Bùi Đăng Thảnh
[8] ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA MÔ HÌNH TUABIN GIÓ BỐN TRẠNG THÁI DỰA TRÊN MÔ PHỎNG MONTE-CARLO (188 lần)
Tác giả:  Phạm Mạnh Hải, Nguyễn Quang Ninh, Nguyễn Thế Vĩnh, Nguyễn Hoài Nam, Vũ Thị Anh Thơ, Nguyễn Thị Thanh Loan
[9] USING EEG TO EVALUATE THE DENSITY OF EMOTIONAL AROUSAL EPOCH BASED ON THE ENERGY AND ENTROPY ASSESSMENT (182 lần)
Tác giả:  Bùi Huy Hải, Phạm Ngọc Sâm
[10] A SIMULATION RESEARCH ON PASSIVE HARMONIC FILTERS FOR VARIABLE FREQUENCIES (181 lần)
Tác giả:  Anh Tuan Bui
Đang truy cập: 12
Số truy cập: 28,733