DANH SÁCH BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG

TTTiêu đềLượt xem
1A SIMULATION RESEARCH ON PASSIVE HARMONIC FILTERS FOR VARIABLE FREQUENCIES  (Mã số: )
Tác giả:  Anh Tuan Bui; Tạp chí số: Số 16/2018; Trang: 67
79
2CÁC HỆ SỐ CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON VÀ HỆ SỐ TỶ LỆ TRONG HỖN HỢP KHÍ C2H4-N2 CHO MÔ HÌNH CHẤT LỎNG  (Mã số: )
Tác giả:  Pham Xuan Hien, Phan Thi Tuoi, Do Anh Tuan ; Tạp chí số: Số 16/2018; Trang: 60
66
3MÔ PHỎNG PHÂN BỐ ĐIỆN TRƯỜNG TRÊN BỀ MẶT CÁCH ĐIỆN POLYME DƯỚI TÁC ĐỘNG NHIỄM BẨN CỦA MÔI TRƯỜNG  (Mã số: )
Tác giả:  Đặng Việt Hùng, Phùng Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Văn.; Tạp chí số: Số 16/2018; Trang: 18
74
4NGHIÊN CỨU LẬP MÔ HÌNH TÍNH TOÁN VÀ CHỈNH ĐỊNH CHU KỲ ĐÈN GIAO THÔNG THEO THỜI GIAN THỰC (RTSS)
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 (Mã số: )
Tác giả:  Nguyễn Chí Hùng, Trương Tấn, Nguyễn Tùng Linh.; Tạp chí số: Số 16/2018; Trang: 26
72
5NGHIÊN CỨU SỰ LAN TRUYỀN SÓNG HÀI TRONG LƯỚI ĐIỆN TRÊN MIỀN TẦN SỐ  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyễn Phúc Huy, Đặng Việt Hùng; Tạp chí số: Số 16/2018; Trang: 36
71
6NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH SẤY CÀ RỐT BẰNG BƠM NHIỆT KIỂU BẬC THANG  (Mã số: )
Tác giả:  Trương Minh Thắng; Tạp chí số: Số 16/2018; Trang: 11
74
7THIẾT KẾ ĐIỆN TỪ ĐỘNG CƠ SERVO ĐỒNG BỘ  NAM CHÂM VĨNH CỬU  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyen Đức Bắc, Trần Tuấn Vũ, Nguyễn Thế Công, Nguyễn Huy Phương, Nguyễn Văn Thiện. ; Tạp chí số: Số 16/2018; Trang: 51
66
8ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN BỀN VỮNG CHO HỆ CHUYỂN ĐỘNG TAY MÁY ALMEGA 16  (Mã số: )
Tác giả:  Hà Trung Kiên, Đoàn Đức Thắng; Tạp chí số: Số 16/2018; Trang: 44
65
9USING EEG TO EVALUATE THE DENSITY OF EMOTIONAL AROUSAL EPOCH BASED ON THE ENERGY AND ENTROPY ASSESSMENT  (Mã số: )
Tác giả:  Bùi Huy Hải, Phạm Ngọc Sâm; Tạp chí số: Số 16/2018; Trang: 1
83
10  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyễn Văn Minh, Bạch Quốc Khánh, Phạm Việt Phương; Tạp chí số: Số 15/2018; Trang: 32
43
11  (Mã số: )
Tác giả:  Đoàn Đức Tùng; Tạp chí số: Số 15/2018; Trang: 60
49
12  (Mã số: )
Tác giả:  Đặng Thu Huyền; Tạp chí số: Số 15/2018; Trang: 10
49
13  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Trung; Tạp chí số: Số 15/2018; Trang: 15
48
14  (Mã số: )
Tác giả:  Lê Xuân Sanh; Tạp chí số: Số 15/2018; Trang: 1
55
15  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyễn Thùy Linh, Lê Thị Minh Châu, Trần Đình Long; Tạp chí số: Số 15/2018; Trang: 68
45
Tìm thấy: 71 bài   / 5 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

BÀI ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

[1] MÔ HÌNH DỰ BÁO PHỤ TẢI NGẮN HẠN DỰA TRÊN MẠNG NƠRON NHÂN TẠO KẾT HỢP THUẬT TOÁN DI TRUYỀN (181 lần)
Tác giả:  Phạm Mạnh Hải, Vũ Thị Anh Thơ, Phạm Văn Duy.
[2] USING EEG TO EVALUATE THE DENSITY OF EMOTIONAL AROUSAL EPOCH BASED ON THE ENERGY AND ENTROPY ASSESSMENT (83 lần)
Tác giả:  Bùi Huy Hải, Phạm Ngọc Sâm
[3] Nghiên cứu sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng kiểu ống nhiệt trong hệ thống điều hòa không khí trung tâm (82 lần)
Tác giả:  Bùi Mạnh Tú,
[4] A SIMULATION RESEARCH ON PASSIVE HARMONIC FILTERS FOR VARIABLE FREQUENCIES (79 lần)
Tác giả:  Anh Tuan Bui
[5] XOÁ NÚT TRUNG GIAN ĐỂ GIẢM THỜI GIAN GIẢI TÍCH LƯỚI ĐIỆN (75 lần)
Tác giả:  Trần Thanh Sơn, Hoàng Thu Hà, Nguyễn Đức Thuận
[6] NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH SẤY CÀ RỐT BẰNG BƠM NHIỆT KIỂU BẬC THANG (74 lần)
Tác giả:  Trương Minh Thắng
[7] MÔ PHỎNG PHÂN BỐ ĐIỆN TRƯỜNG TRÊN BỀ MẶT CÁCH ĐIỆN POLYME DƯỚI TÁC ĐỘNG NHIỄM BẨN CỦA MÔI TRƯỜNG (74 lần)
Tác giả:  Đặng Việt Hùng, Phùng Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Văn.
[8] NGHIÊN CỨU LẬP MÔ HÌNH TÍNH TOÁN VÀ CHỈNH ĐỊNH CHU KỲ ĐÈN GIAO THÔNG THEO THỜI GIAN THỰC (RTSS)
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (72 lần)
Tác giả:  Nguyễn Chí Hùng, Trương Tấn, Nguyễn Tùng Linh.
[9] NGHIÊN CỨU SỰ LAN TRUYỀN SÓNG HÀI TRONG LƯỚI ĐIỆN TRÊN MIỀN TẦN SỐ (71 lần)
Tác giả:  Nguyễn Phúc Huy, Đặng Việt Hùng
[10] A NOVEL PSO-BASED PI-TYPE FUZZY LOGIC SPEED CONTROL APPROACH FOR SWITCHED RELUCTANCE MOTORS (69 lần)
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Khoát
Đang truy cập: 8
Số truy cập: 9,105