DANH SÁCH BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG

TTTiêu đềLượt xem
16A SIMULATION RESEARCH ON PASSIVE HARMONIC FILTERS FOR VARIABLE FREQUENCIES  (Mã số: )
Tác giả:  Anh Tuan Bui; Tạp chí số: Số 16/2018; Trang: 67
125
17CÁC HỆ SỐ CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON VÀ HỆ SỐ TỶ LỆ TRONG HỖN HỢP KHÍ C2H4-N2 CHO MÔ HÌNH CHẤT LỎNG  (Mã số: )
Tác giả:  Pham Xuan Hien, Phan Thi Tuoi, Do Anh Tuan ; Tạp chí số: Số 16/2018; Trang: 60
115
18MÔ PHỎNG PHÂN BỐ ĐIỆN TRƯỜNG TRÊN BỀ MẶT CÁCH ĐIỆN POLYME DƯỚI TÁC ĐỘNG NHIỄM BẨN CỦA MÔI TRƯỜNG  (Mã số: )
Tác giả:  Đặng Việt Hùng, Phùng Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Văn.; Tạp chí số: Số 16/2018; Trang: 18
120
19NGHIÊN CỨU LẬP MÔ HÌNH TÍNH TOÁN VÀ CHỈNH ĐỊNH CHU KỲ ĐÈN GIAO THÔNG THEO THỜI GIAN THỰC (RTSS)
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 (Mã số: )
Tác giả:  Nguyễn Chí Hùng, Trương Tấn, Nguyễn Tùng Linh.; Tạp chí số: Số 16/2018; Trang: 26
111
20NGHIÊN CỨU SỰ LAN TRUYỀN SÓNG HÀI TRONG LƯỚI ĐIỆN TRÊN MIỀN TẦN SỐ  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyễn Phúc Huy, Đặng Việt Hùng; Tạp chí số: Số 16/2018; Trang: 36
117
21NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH SẤY CÀ RỐT BẰNG BƠM NHIỆT KIỂU BẬC THANG  (Mã số: )
Tác giả:  Trương Minh Thắng; Tạp chí số: Số 16/2018; Trang: 11
117
22THIẾT KẾ ĐIỆN TỪ ĐỘNG CƠ SERVO ĐỒNG BỘ  NAM CHÂM VĨNH CỬU  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyen Đức Bắc, Trần Tuấn Vũ, Nguyễn Thế Công, Nguyễn Huy Phương, Nguyễn Văn Thiện. ; Tạp chí số: Số 16/2018; Trang: 51
114
23ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN BỀN VỮNG CHO HỆ CHUYỂN ĐỘNG TAY MÁY ALMEGA 16  (Mã số: )
Tác giả:  Hà Trung Kiên, Đoàn Đức Thắng; Tạp chí số: Số 16/2018; Trang: 44
110
24USING EEG TO EVALUATE THE DENSITY OF EMOTIONAL AROUSAL EPOCH BASED ON THE ENERGY AND ENTROPY ASSESSMENT  (Mã số: )
Tác giả:  Bùi Huy Hải, Phạm Ngọc Sâm; Tạp chí số: Số 16/2018; Trang: 1
132
25  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyễn Văn Minh, Bạch Quốc Khánh, Phạm Việt Phương; Tạp chí số: Số 15/2018; Trang: 32
94
26  (Mã số: )
Tác giả:  Đoàn Đức Tùng; Tạp chí số: Số 15/2018; Trang: 60
91
27  (Mã số: )
Tác giả:  Đặng Thu Huyền; Tạp chí số: Số 15/2018; Trang: 10
91
28  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Trung; Tạp chí số: Số 15/2018; Trang: 15
85
29  (Mã số: )
Tác giả:  Lê Xuân Sanh; Tạp chí số: Số 15/2018; Trang: 1
94
30  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyễn Thùy Linh, Lê Thị Minh Châu, Trần Đình Long; Tạp chí số: Số 15/2018; Trang: 68
86
Tìm thấy: 86 bài   / 6 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

BÀI ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

[1] MÔ HÌNH DỰ BÁO PHỤ TẢI NGẮN HẠN DỰA TRÊN MẠNG NƠRON NHÂN TẠO KẾT HỢP THUẬT TOÁN DI TRUYỀN (219 lần)
Tác giả:  Phạm Mạnh Hải, Vũ Thị Anh Thơ, Phạm Văn Duy.
[2] USING EEG TO EVALUATE THE DENSITY OF EMOTIONAL AROUSAL EPOCH BASED ON THE ENERGY AND ENTROPY ASSESSMENT (132 lần)
Tác giả:  Bùi Huy Hải, Phạm Ngọc Sâm
[3] Nghiên cứu sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng kiểu ống nhiệt trong hệ thống điều hòa không khí trung tâm (129 lần)
Tác giả:  Bùi Mạnh Tú,
[4] XOÁ NÚT TRUNG GIAN ĐỂ GIẢM THỜI GIAN GIẢI TÍCH LƯỚI ĐIỆN (126 lần)
Tác giả:  Trần Thanh Sơn, Hoàng Thu Hà, Nguyễn Đức Thuận
[5] A SIMULATION RESEARCH ON PASSIVE HARMONIC FILTERS FOR VARIABLE FREQUENCIES (125 lần)
Tác giả:  Anh Tuan Bui
[6] MÔ PHỎNG PHÂN BỐ ĐIỆN TRƯỜNG TRÊN BỀ MẶT CÁCH ĐIỆN POLYME DƯỚI TÁC ĐỘNG NHIỄM BẨN CỦA MÔI TRƯỜNG (120 lần)
Tác giả:  Đặng Việt Hùng, Phùng Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Văn.
[7] NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH SẤY CÀ RỐT BẰNG BƠM NHIỆT KIỂU BẬC THANG (117 lần)
Tác giả:  Trương Minh Thắng
[8] NGHIÊN CỨU SỰ LAN TRUYỀN SÓNG HÀI TRONG LƯỚI ĐIỆN TRÊN MIỀN TẦN SỐ (117 lần)
Tác giả:  Nguyễn Phúc Huy, Đặng Việt Hùng
[9] CÁC HỆ SỐ CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON VÀ HỆ SỐ TỶ LỆ TRONG HỖN HỢP KHÍ C2H4-N2 CHO MÔ HÌNH CHẤT LỎNG (115 lần)
Tác giả:  Pham Xuan Hien, Phan Thi Tuoi, Do Anh Tuan
[10]
ƯỚC LƯỢNG TRẠNG THÁI HỆ THỐNG ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG CỰC TIỂU CÓ TRỌNG SỐ (114 lần)
Tác giả:  Trần Thanh Sơn, Đặng Thu Huyền, Kiều Thị Thanh Hoa
Đang truy cập: 8
Số truy cập: 15,793