DANH SÁCH BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG

TTTiêu đềLượt xem
16A SIMULATION RESEARCH ON PASSIVE HARMONIC FILTERS FOR VARIABLE FREQUENCIES  (Mã số: )
Tác giả:  Anh Tuan Bui; Tạp chí số: Số 16/2018; Trang: 67
162
17CÁC HỆ SỐ CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON VÀ HỆ SỐ TỶ LỆ TRONG HỖN HỢP KHÍ C2H4-N2 CHO MÔ HÌNH CHẤT LỎNG  (Mã số: )
Tác giả:  Pham Xuan Hien, Phan Thi Tuoi, Do Anh Tuan ; Tạp chí số: Số 16/2018; Trang: 60
152
18MÔ PHỎNG PHÂN BỐ ĐIỆN TRƯỜNG TRÊN BỀ MẶT CÁCH ĐIỆN POLYME DƯỚI TÁC ĐỘNG NHIỄM BẨN CỦA MÔI TRƯỜNG  (Mã số: )
Tác giả:  Đặng Việt Hùng, Phùng Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Văn.; Tạp chí số: Số 16/2018; Trang: 18
158
19NGHIÊN CỨU LẬP MÔ HÌNH TÍNH TOÁN VÀ CHỈNH ĐỊNH CHU KỲ ĐÈN GIAO THÔNG THEO THỜI GIAN THỰC (RTSS)
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 (Mã số: )
Tác giả:  Nguyễn Chí Hùng, Trương Tấn, Nguyễn Tùng Linh.; Tạp chí số: Số 16/2018; Trang: 26
146
20NGHIÊN CỨU SỰ LAN TRUYỀN SÓNG HÀI TRONG LƯỚI ĐIỆN TRÊN MIỀN TẦN SỐ  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyễn Phúc Huy, Đặng Việt Hùng; Tạp chí số: Số 16/2018; Trang: 36
158
21NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH SẤY CÀ RỐT BẰNG BƠM NHIỆT KIỂU BẬC THANG  (Mã số: )
Tác giả:  Trương Minh Thắng; Tạp chí số: Số 16/2018; Trang: 11
155
22THIẾT KẾ ĐIỆN TỪ ĐỘNG CƠ SERVO ĐỒNG BỘ  NAM CHÂM VĨNH CỬU  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyen Đức Bắc, Trần Tuấn Vũ, Nguyễn Thế Công, Nguyễn Huy Phương, Nguyễn Văn Thiện. ; Tạp chí số: Số 16/2018; Trang: 51
153
23ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN BỀN VỮNG CHO HỆ CHUYỂN ĐỘNG TAY MÁY ALMEGA 16  (Mã số: )
Tác giả:  Hà Trung Kiên, Đoàn Đức Thắng; Tạp chí số: Số 16/2018; Trang: 44
148
24USING EEG TO EVALUATE THE DENSITY OF EMOTIONAL AROUSAL EPOCH BASED ON THE ENERGY AND ENTROPY ASSESSMENT  (Mã số: )
Tác giả:  Bùi Huy Hải, Phạm Ngọc Sâm; Tạp chí số: Số 16/2018; Trang: 1
169
25  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyễn Văn Minh, Bạch Quốc Khánh, Phạm Việt Phương; Tạp chí số: Số 15/2018; Trang: 32
143
26  (Mã số: )
Tác giả:  Đoàn Đức Tùng; Tạp chí số: Số 15/2018; Trang: 60
132
27  (Mã số: )
Tác giả:  Đặng Thu Huyền; Tạp chí số: Số 15/2018; Trang: 10
137
28  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Trung; Tạp chí số: Số 15/2018; Trang: 15
125
29  (Mã số: )
Tác giả:  Lê Xuân Sanh; Tạp chí số: Số 15/2018; Trang: 1
134
30  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyễn Thùy Linh, Lê Thị Minh Châu, Trần Đình Long; Tạp chí số: Số 15/2018; Trang: 68
119
Tìm thấy: 86 bài   / 6 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

BÀI ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

[1] MÔ HÌNH DỰ BÁO PHỤ TẢI NGẮN HẠN DỰA TRÊN MẠNG NƠRON NHÂN TẠO KẾT HỢP THUẬT TOÁN DI TRUYỀN (267 lần)
Tác giả:  Phạm Mạnh Hải, Vũ Thị Anh Thơ, Phạm Văn Duy.
[2] Nghiên cứu sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng kiểu ống nhiệt trong hệ thống điều hòa không khí trung tâm (192 lần)
Tác giả:  Bùi Mạnh Tú,
[3] XOÁ NÚT TRUNG GIAN ĐỂ GIẢM THỜI GIAN GIẢI TÍCH LƯỚI ĐIỆN (178 lần)
Tác giả:  Trần Thanh Sơn, Hoàng Thu Hà, Nguyễn Đức Thuận
[4]
ƯỚC LƯỢNG TRẠNG THÁI HỆ THỐNG ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG CỰC TIỂU CÓ TRỌNG SỐ (178 lần)
Tác giả:  Trần Thanh Sơn, Đặng Thu Huyền, Kiều Thị Thanh Hoa
[5] USING EEG TO EVALUATE THE DENSITY OF EMOTIONAL AROUSAL EPOCH BASED ON THE ENERGY AND ENTROPY ASSESSMENT (169 lần)
Tác giả:  Bùi Huy Hải, Phạm Ngọc Sâm
[6] A SIMULATION RESEARCH ON PASSIVE HARMONIC FILTERS FOR VARIABLE FREQUENCIES (162 lần)
Tác giả:  Anh Tuan Bui
[7] NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆN TƯỢNG BÓNG CHE LÊN ĐẶC TÍNH LÀM VIỆC CỦA PIN QUANG ĐIỆN SỬ DỤNG PHẦN MỀM MATLAB/SIMULINK SIMSCAPE (158 lần)
Tác giả:  Nguyễn Xuân Hiếu, Bùi Đăng Thảnh
[8] MÔ PHỎNG PHÂN BỐ ĐIỆN TRƯỜNG TRÊN BỀ MẶT CÁCH ĐIỆN POLYME DƯỚI TÁC ĐỘNG NHIỄM BẨN CỦA MÔI TRƯỜNG (158 lần)
Tác giả:  Đặng Việt Hùng, Phùng Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Văn.
[9] NGHIÊN CỨU SỰ LAN TRUYỀN SÓNG HÀI TRONG LƯỚI ĐIỆN TRÊN MIỀN TẦN SỐ (158 lần)
Tác giả:  Nguyễn Phúc Huy, Đặng Việt Hùng
[10] NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH SẤY CÀ RỐT BẰNG BƠM NHIỆT KIỂU BẬC THANG (155 lần)
Tác giả:  Trương Minh Thắng
Đang truy cập: 8
Số truy cập: 23,986