DANH SÁCH BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG

TTTiêu đềLượt xem
31  (Mã số: )
Tác giả:  Vũ Hoàng Giang; Tạp chí số: Số 15/2018; Trang: 24
102
32  (Mã số: )
Tác giả:  Đặng Việt Hùng, Nguyễn Phúc Huy ; Tạp chí số: Số 15/2018; Trang: 53
78
33  (Mã số: )
Tác giả:  Trần Thanh Sơn, Đặng Thu Huyền, Kiều Thị Thanh Hoa; Tạp chí số: Số 15/2018; Trang: 45
114
34A NOVEL PSO-BASED PI-TYPE FUZZY LOGIC SPEED CONTROL APPROACH FOR SWITCHED RELUCTANCE MOTORS  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Khoát; Tạp chí số: Số 14/2017; Trang: 39
105
35BỨC XẠ MIMO DỰ ĐOÁN TRONG TRƯỜNG HỢP ĐƯỜNG VẬT LÝ DI CHUYỂN TRONG MÔI TRƯỜNG ĐA ĐƯỜNG SỬ DỤNG CHUỖI TAYLOR  (Mã số: )
Tác giả:  Trần Hoài Trung, Phạm Duy Phong; Tạp chí số: Số 14/2017; Trang: 8
92
36ĐIỀU KHIỂN TRAO ĐỔI ĐIỆN QUA BIÊN GIỚI VIỆT - TRUNG BẰNG LIÊN KẾT ĐIỆN MỘT CHIỀU CAO ÁP SỬ DỤNG BỘ BIẾN ĐỔI ĐA MỨC KIỂU MODULE  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyễn Phúc Huy; Tạp chí số: Số 14/2017; Trang: 60
98
37NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THIẾT BỊ BẢO VỆ RƠLE ĐẾN SỰ TAN RÃ HỆ THỐNG ĐIỆN LỚN  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyễn Đăng Toản; Tạp chí số: Số 14/2017; Trang: 51
84
38NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘ THÍ NGHIỆM CAO ÁP 70/50 KV  (Mã số: )
Tác giả:  Lê Xuân Sanh; Tạp chí số: Số 14/2017; Trang: 14
82
39PHƯƠNG PHÁP CHỈNH ĐỊNH BỘ ĐIỀU KHIỂN PID THEO MIỀN ĐẢM BẢO “CHỈ SỐ DAO ĐỘNG MỀM” CHO TRƯỚC  (Mã số: )
Tác giả:  Võ Huy Hoàn, Nguyễn Văn Mạnh; Tạp chí số: Số 14/2017; Trang: 1
95
40TÍCH ĐIỆN KHÔNG GIAN TRONG VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN ỨNG DỤNG TRONG HVDC  (Mã số: )
Tác giả:  Vũ Thị Thu Nga; Tạp chí số: Số 14/2017; Trang: 29
89
41XÂY DỰNG THUẬT TOÁN MỞ CÁNH LÁI HƯỚNG CẤP NƯỚC VÀO TURBIN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ  (Mã số: )
Tác giả:  Đặng Tiến Trung; Tạp chí số: Số 14/2017; Trang: 22
85
42GIẢM NHIỄU, CẢI THIỆN PHÉP ĐO XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ TRONG MÁY BIẾN ÁP THEO LÝ THUYẾT THỜI GIAN ĐẾN  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyễn Vũ Thắng, Đỗ Anh Tuấn, Hoàng Sĩ Hồng, Nguyễn Hoàng Nam. ; Tạp chí số: Số 13/2017; Trang: 69
83
43MÔ HÌNH DỰ BÁO PHỤ TẢI NGẮN HẠN DỰA TRÊN MẠNG NƠRON NHÂN TẠO KẾT HỢP THUẬT TOÁN DI TRUYỀN  (Mã số: )
Tác giả:  Phạm Mạnh Hải, Vũ Thị Anh Thơ, Phạm Văn Duy.; Tạp chí số: Số 13/2017; Trang: 21
219
44NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH ĐIỆN TỪ TRƯỜNG ĐAN XEN TRONG HỆ THỐNG DÂY DẪN NHIỀU SỢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyen Duc Quang; Tạp chí số: Số 13/2017; Trang: 60
85
45PHÂN TÍCH MÔ, PHỎNG BỘ LỌC TÍCH CỰC DẠNG LAI NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG TRONG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyễn Phúc Huy, Đặng Việt Hùng; Tạp chí số: Số 13/2017; Trang: 35
102
Tìm thấy: 86 bài   / 6 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

BÀI ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

[1] MÔ HÌNH DỰ BÁO PHỤ TẢI NGẮN HẠN DỰA TRÊN MẠNG NƠRON NHÂN TẠO KẾT HỢP THUẬT TOÁN DI TRUYỀN (219 lần)
Tác giả:  Phạm Mạnh Hải, Vũ Thị Anh Thơ, Phạm Văn Duy.
[2] USING EEG TO EVALUATE THE DENSITY OF EMOTIONAL AROUSAL EPOCH BASED ON THE ENERGY AND ENTROPY ASSESSMENT (132 lần)
Tác giả:  Bùi Huy Hải, Phạm Ngọc Sâm
[3] Nghiên cứu sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng kiểu ống nhiệt trong hệ thống điều hòa không khí trung tâm (129 lần)
Tác giả:  Bùi Mạnh Tú,
[4] XOÁ NÚT TRUNG GIAN ĐỂ GIẢM THỜI GIAN GIẢI TÍCH LƯỚI ĐIỆN (126 lần)
Tác giả:  Trần Thanh Sơn, Hoàng Thu Hà, Nguyễn Đức Thuận
[5] A SIMULATION RESEARCH ON PASSIVE HARMONIC FILTERS FOR VARIABLE FREQUENCIES (125 lần)
Tác giả:  Anh Tuan Bui
[6] MÔ PHỎNG PHÂN BỐ ĐIỆN TRƯỜNG TRÊN BỀ MẶT CÁCH ĐIỆN POLYME DƯỚI TÁC ĐỘNG NHIỄM BẨN CỦA MÔI TRƯỜNG (120 lần)
Tác giả:  Đặng Việt Hùng, Phùng Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Văn.
[7] NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH SẤY CÀ RỐT BẰNG BƠM NHIỆT KIỂU BẬC THANG (117 lần)
Tác giả:  Trương Minh Thắng
[8] NGHIÊN CỨU SỰ LAN TRUYỀN SÓNG HÀI TRONG LƯỚI ĐIỆN TRÊN MIỀN TẦN SỐ (117 lần)
Tác giả:  Nguyễn Phúc Huy, Đặng Việt Hùng
[9] CÁC HỆ SỐ CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON VÀ HỆ SỐ TỶ LỆ TRONG HỖN HỢP KHÍ C2H4-N2 CHO MÔ HÌNH CHẤT LỎNG (115 lần)
Tác giả:  Pham Xuan Hien, Phan Thi Tuoi, Do Anh Tuan
[10]
ƯỚC LƯỢNG TRẠNG THÁI HỆ THỐNG ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG CỰC TIỂU CÓ TRỌNG SỐ (114 lần)
Tác giả:  Trần Thanh Sơn, Đặng Thu Huyền, Kiều Thị Thanh Hoa
Đang truy cập: 6
Số truy cập: 15,791