DANH SÁCH BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG

TTTiêu đềLượt xem
76ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIÁ TRỊ RIÊNG ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐIỂM ĐẶT TCSC NHẰM CẢN DAO ĐỘNG CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM  (Mã số: )
Tác giả:  Trần Quốc Dũng, Nguyễn Đăng Toản.; Tạp chí số: Số 8/2014; Trang: 42
71
77ỨNG DỤNG THIẾT BỊ FACTS ĐỂ NÂNG CAO MÔ ĐUN ĐIỆN ÁP TRONG VIỆC ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN  (Mã số: )
Tác giả:  Phạm Ngọc Hùng, Nghiêm Thị Thúy Nga, Hoàng Minh Hải.; Tạp chí số: Số 8/2014; Trang: 35
81
78ĐIỀU KHIỂN CỰC TIỂU HÓA ĐỘ NHẤP NHÔ MÔMEN CHO ĐỘNG CƠ TỪ TRỞ THAY ĐỔI  (Mã số: )
Tác giả:  Lê Quốc Dũng; Tạp chí số: Số 7/2014; Trang: 1
82
79MÔ PHỎNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN  (Mã số: )
Tác giả:  Nguyễn Đăng Toản, Kiều Tuấn Anh, Nguyễn Văn Đạt, Trần Việt Đức, Trần Hồng Quân,; Tạp chí số: Số 7/2014; Trang: 10
94
80NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THIẾT BỊ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG KIỂU ỐNG NHIỆT TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM  (Mã số: )
Tác giả:  Bùi Mạnh Tú, ; Tạp chí số: Số 7/2014; Trang: 15
129
81PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG TẤM COMPOSITE LỚP GẤP NẾP CÓ GÂN GIA CƯỜNG BẰNG CÁCH SỬ DỤNG PHẦN TỬ TỨ GIÁC ĐĂNG THAM SỐ TÁM NÚT  (Mã số: )
Tác giả:  Bui Van Binh; Tạp chí số: Số 7/2014; Trang: 82
76
82PHÂN VÙNG ẢNH BẰNG CÁC ĐIỂM ẢNH LỚN VÀ GRADIENT  (Mã số: )
Tác giả:  Đào Nam Anh; Tạp chí số: Số 7/2014; Trang: 34
71
83PHƯƠNG PHÁP MỚI XÁC ĐỊNH HỆ SỐ DẪN NHIỆT VÀ HỆ SỐ DẪN NHIỆT ĐỘ CÁC VẬT LIỆU ẨM  (Mã số: )
Tác giả:  Trần Văn Phú, Nguyễn Hay, Lê Quang Huy,; Tạp chí số: Số 7/2014; Trang: 52
72
84ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT ĐIỂM ỔN ĐỊNH HOPF TRONG VIỆC NGHIÊN CỨU DAO ĐỘNG HỆ THỐNG ĐIỆN  (Mã số: )
Tác giả:  Dương Hoài Nam, Nguyễn Đăng Toản; Tạp chí số: Số 7/2014; Trang: 71
87
85ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON NHÂN TẠO ĐỂ DỰ BÁO PHỤ TẢI NGẮN HẠN TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN CÓ XÉT ĐẾN ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG SỐ NHIỆT ĐỘ  (Mã số: )
Tác giả:  Phạm Ngọc Hùng, Nguyễn Tùng Linh; Tạp chí số: Số 7/2014; Trang: 59
80
86XOÁ NÚT TRUNG GIAN ĐỂ GIẢM THỜI GIAN GIẢI TÍCH LƯỚI ĐIỆN  (Mã số: )
Tác giả:  Trần Thanh Sơn, Hoàng Thu Hà, Nguyễn Đức Thuận; Tạp chí số: Số 7/2014; Trang: 23
126
Tìm thấy: 86 bài   / 6 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

BÀI ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

[1] MÔ HÌNH DỰ BÁO PHỤ TẢI NGẮN HẠN DỰA TRÊN MẠNG NƠRON NHÂN TẠO KẾT HỢP THUẬT TOÁN DI TRUYỀN (219 lần)
Tác giả:  Phạm Mạnh Hải, Vũ Thị Anh Thơ, Phạm Văn Duy.
[2] USING EEG TO EVALUATE THE DENSITY OF EMOTIONAL AROUSAL EPOCH BASED ON THE ENERGY AND ENTROPY ASSESSMENT (132 lần)
Tác giả:  Bùi Huy Hải, Phạm Ngọc Sâm
[3] Nghiên cứu sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng kiểu ống nhiệt trong hệ thống điều hòa không khí trung tâm (129 lần)
Tác giả:  Bùi Mạnh Tú,
[4] XOÁ NÚT TRUNG GIAN ĐỂ GIẢM THỜI GIAN GIẢI TÍCH LƯỚI ĐIỆN (126 lần)
Tác giả:  Trần Thanh Sơn, Hoàng Thu Hà, Nguyễn Đức Thuận
[5] A SIMULATION RESEARCH ON PASSIVE HARMONIC FILTERS FOR VARIABLE FREQUENCIES (125 lần)
Tác giả:  Anh Tuan Bui
[6] MÔ PHỎNG PHÂN BỐ ĐIỆN TRƯỜNG TRÊN BỀ MẶT CÁCH ĐIỆN POLYME DƯỚI TÁC ĐỘNG NHIỄM BẨN CỦA MÔI TRƯỜNG (120 lần)
Tác giả:  Đặng Việt Hùng, Phùng Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Văn.
[7] NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH SẤY CÀ RỐT BẰNG BƠM NHIỆT KIỂU BẬC THANG (117 lần)
Tác giả:  Trương Minh Thắng
[8] NGHIÊN CỨU SỰ LAN TRUYỀN SÓNG HÀI TRONG LƯỚI ĐIỆN TRÊN MIỀN TẦN SỐ (117 lần)
Tác giả:  Nguyễn Phúc Huy, Đặng Việt Hùng
[9] CÁC HỆ SỐ CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON VÀ HỆ SỐ TỶ LỆ TRONG HỖN HỢP KHÍ C2H4-N2 CHO MÔ HÌNH CHẤT LỎNG (115 lần)
Tác giả:  Pham Xuan Hien, Phan Thi Tuoi, Do Anh Tuan
[10]
ƯỚC LƯỢNG TRẠNG THÁI HỆ THỐNG ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG CỰC TIỂU CÓ TRỌNG SỐ (114 lần)
Tác giả:  Trần Thanh Sơn, Đặng Thu Huyền, Kiều Thị Thanh Hoa
Đang truy cập: 4
Số truy cập: 15,809