NỘI DUNG BÀI BÁO

CHIẾN LƯỢC ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH CHO HỆ THỐNG ĐIỀU CHỈNH MỨC NƯỚC BAO HƠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN
INTELLIGENT CONTROL STRATEGIES APPLIED TO DRUM WATER LEVEL CONTROL SYSTEM OF A THERMAL POWER PLANT
 Tác giả: Nguyễn Ngọc Khoát, Vũ Duy Thuận
Đăng tại: Số 17/2018; Trang: 10
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Điều khiển mức nước bao hơi trong các nhà máy nhiệt điện nhằm đảm bảo tương quan cân bằng giữa lượng nước cấp đầu vào và lượng hơi quá nhiệt đầu ra của hệ thống lò hơi. Nó được coi là trái tim của hệ thống điều khiển lò hơi vốn dĩ là một hệ thống phức tạp với hàng trăm tham số cần được giám sát và điều khiển. Hiện nay, hầu hết các nhà máy nhiệt điện đang sử dụng bộ điều chỉnh PID truyền thống để khống chế mức nước bao hơi. Nhược điểm của loại bộ điều khiển này là khả năng cập nhật tham số nghèo nàn, chỉnh định thủ công và chất lượng điều khiển không cao. Với sự phát triển của lý thuyết điều khiển hiện đại, việc thay thế các bộ điều khiển kinh điển PID bởi các bộ điều khiển thông minh đang là xu thế mới đầy hiệu quả ngày nay. Bài báo này đề xuất hai giải pháp điều khiển thông minh ứng dụng logic mờ và mạng nơron cho hệ thống điều chỉnh ổn định mức nước bao hơi. Bộ điều khiển NARMA-L2 ứng dụng mạng trí tuệ nhân tạo là đề xuất mới của nghiên cứu, mang lại hiệu quả điều khiển vượt trội khi so sánh với các giải pháp điều khiển kinh điển cũng như sử dụng bộ điều khiển logic mờ. Các kết quả mô phỏng trên phần mềm MATLAB/Simulink với các tham số thực của Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 2 đã minh chứng cho hiệu quả của chiến lược điều khiển đã đề xuất.
Từ khóa: Bao hơi, mức nước, điều chỉnh tầng, bộ điều khiển thông minh, NARMA-L2.
Abstract:
Boiler drum level control in thermal power plants aims to balance the input water flow and the superheated steam in the output of the boiler. It is assumed to be the heart of the boiler control system including hundred parameters need to be observed and controlled. Currently, most thermal power plants are applying classical PID regulators to control the water level of the steam drum. The disadvantages of these controllers include the difficulty of parameter update ability, manual regulation and poor control performances. With the development of the modern control theory, it is effective to replace the conventional PID regulators with intelligent controllers. This paper proposes two smart control strategies applying fuzzy logic and neural network to stabilize the drum water level. An artificial neural network-based controller, namely NARMA-L2, is the novel contribution of this study, dedicating the better control performances in comparison with the conventional control scheme as well as the fuzzy logic based controller. Simulation results using MATLAB/Simulink package with real parameters of Pha Lai 2 conventional thermal power plant verified the efficiency of the proposed control strategy.
Key words: Boiler drum, water level, cascade control, intelligent controllers, NARMA-L2.

CÁC BÀI BÁO TRONG SỐ 17/2018

TTTiêu đềLượt xemTrang
1MÔ PHỎNG HIỆN TƯỢNG VƯỢT NGƯỠNG QUÁ ĐIỆN ÁP SÓNG SÉT TRONG VẬN HÀNH TẠI TRẠM 500 KV HÒA BÌNH
Tác giả:  Nguyễn Nhất Tùng
891
2CHIẾN LƯỢC ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH CHO HỆ THỐNG ĐIỀU CHỈNH MỨC NƯỚC BAO HƠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Khoát, Vũ Duy Thuận
10410
3XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN CHẾ ĐỘ NHIỆT MÁY BIẾN ÁP DỰA TRÊN MÔ HÌNH ĐỘNG CỦA IEC
Tác giả:  Vũ Hoàng Giang, Nguyễn Đăng Toản, Lê Nguyễn Thành Trung
9722
4NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN SỤT ÁP NGẮN HẠN TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN PHÂN PHỐI SỬ DỤNG THIẾT BỊ HẠN CHẾ DÒNG NGẮN MẠCH BẰNG VẬT LIỆU SIÊU DẪN KIỂU ĐIỆN TRỞ (R_SFCL)
Tác giả:  Nguyễn Chí Hùng, Nguyễn Tùng Linh
9529
5THUẬT TOÁN HỌC NƠRON SỬA ĐỔI ĐỂ ƯỚC LƯỢNG ĐIỆN TRỞ ROTO VÀ STATO KHI ĐANG HOẠT ĐỘNG CHO TRUYỀN ĐỘNG ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ KHÔNG CẢM BIẾN TỐC ĐỘ
Tác giả:  Phạm Văn Tuấn, Phạm Hùng Phi, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thế Công
8339
6NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH MÔ PHỎNG TRẠNG THÁI HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ BIẾN ĐỔI AC/DC DOUBLE BOOST 5 MỨC KHI CÓ SỰ CỐ VAN BÁN DẪN CÔNG SUẤT
Tác giả:  Phạm Thị Thùy Linh
9050
7GIẢM NHỎ KÍCH THƯỚC CHO ANTEN PIFA TÁI CẤU HÌNH THEO TẦN SỐ BẰNG CẤU TRÚC VÒNG CHIA CỘNG HƯỞNG
Tác giả:  Hoàng Thị Phương Thảo
9061
8NHẬN DẠNG CHO BAO HƠI - LÒ HƠI DỰA TRÊN MÔ HÌNH PHI TUYẾN HAMMERSTEIN THAM SỐ THAY ĐỔI
Tác giả:  Trinh Thi Khanh Ly
9569

BÀI ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

[1] MÔ HÌNH DỰ BÁO PHỤ TẢI NGẮN HẠN DỰA TRÊN MẠNG NƠRON NHÂN TẠO KẾT HỢP THUẬT TOÁN DI TRUYỀN (267 lần)
Tác giả:  Phạm Mạnh Hải, Vũ Thị Anh Thơ, Phạm Văn Duy.
[2] Nghiên cứu sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng kiểu ống nhiệt trong hệ thống điều hòa không khí trung tâm (192 lần)
Tác giả:  Bùi Mạnh Tú,
[3] XOÁ NÚT TRUNG GIAN ĐỂ GIẢM THỜI GIAN GIẢI TÍCH LƯỚI ĐIỆN (178 lần)
Tác giả:  Trần Thanh Sơn, Hoàng Thu Hà, Nguyễn Đức Thuận
[4]
ƯỚC LƯỢNG TRẠNG THÁI HỆ THỐNG ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG CỰC TIỂU CÓ TRỌNG SỐ (178 lần)
Tác giả:  Trần Thanh Sơn, Đặng Thu Huyền, Kiều Thị Thanh Hoa
[5] USING EEG TO EVALUATE THE DENSITY OF EMOTIONAL AROUSAL EPOCH BASED ON THE ENERGY AND ENTROPY ASSESSMENT (169 lần)
Tác giả:  Bùi Huy Hải, Phạm Ngọc Sâm
[6] A SIMULATION RESEARCH ON PASSIVE HARMONIC FILTERS FOR VARIABLE FREQUENCIES (162 lần)
Tác giả:  Anh Tuan Bui
[7] NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆN TƯỢNG BÓNG CHE LÊN ĐẶC TÍNH LÀM VIỆC CỦA PIN QUANG ĐIỆN SỬ DỤNG PHẦN MỀM MATLAB/SIMULINK SIMSCAPE (158 lần)
Tác giả:  Nguyễn Xuân Hiếu, Bùi Đăng Thảnh
[8] MÔ PHỎNG PHÂN BỐ ĐIỆN TRƯỜNG TRÊN BỀ MẶT CÁCH ĐIỆN POLYME DƯỚI TÁC ĐỘNG NHIỄM BẨN CỦA MÔI TRƯỜNG (158 lần)
Tác giả:  Đặng Việt Hùng, Phùng Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Văn.
[9] NGHIÊN CỨU SỰ LAN TRUYỀN SÓNG HÀI TRONG LƯỚI ĐIỆN TRÊN MIỀN TẦN SỐ (158 lần)
Tác giả:  Nguyễn Phúc Huy, Đặng Việt Hùng
[10] NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH SẤY CÀ RỐT BẰNG BƠM NHIỆT KIỂU BẬC THANG (155 lần)
Tác giả:  Trương Minh Thắng
Đang truy cập: 18
Số truy cập: 24,006