NỘI DUNG BÀI BÁO

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN ĐIỆN GIÓ ĐẾN ĐỘ TIN CẬY CỦA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI
ASSESSMENT OF WIND TURBINE GENERATORS ON RELIABILITY OF DISTRIBUTION NETWORK
 Tác giả: Nguyễn Văn Hùng, Trịnh Trọng Chưởng
Đăng tại: Số 12/2017; Trang: 9
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Kết nối nguồn điện gió vào lưới điện phân phối làm tăng công suất nguồn, qua đó có thể nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của lưới. Việc đánh giá các chỉ tiêu độ tin cậy lưới có nguồn điện gió dựa trên mô hình hai trạng thái cho sai số lớn do công suất nguồn gió phụ thuộc vào tốc độ gió - đại lượng thường xuyên thay đổi. Để kết quả đánh giá chính xác hơn, trong bài báo này, chúng tôi đề xuất sử dụng mô hình độ tin cậy nguồn gió đa trạng thái kết hợp với mô hình độ tin cậy phân miền khu vực trên lưới điện phân phối.
Từ khóa: Nguồn điện gió, lưới điện phân phối, độ tin cậy, mô hình đa trạng thái, phân miền khu vực.
Abstract:
Connecting of wind turbine generators to the distribution network increases power sources and therefore increases reliability of distribution network. Assessment of reliability of distribution network connected to wind turbine generators based on two states model caused big errors due to wind source capacity depends on wind speed which is a variable value. For more accurate assessment results, in this article we propose to use multi-states model of wind source reliability and switch section partitioning based on reliability on distribution network.
Key words: wind turbine generators, distribution network, reliability, multi stage mode, switch section partitioning.

CÁC BÀI BÁO TRONG SỐ 12/2017

TTTiêu đềLượt xemTrang
11401
21259
3THIẾT KẾ ANTEN MIMO BA BĂNG VỚI ĐỘ TƯƠNG HỖ THẤP SỬ DỤNG CẤU TRÚC MẶT ĐẤT KHUYẾT DGS
Tác giả:  Duong Thi Thanh Tu, Nguyen Gia Thang, Vu Van Yem
14019
4027
513633
612844
712450
813359
912967

BÀI ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

[1] MÔ HÌNH DỰ BÁO PHỤ TẢI NGẮN HẠN DỰA TRÊN MẠNG NƠRON NHÂN TẠO KẾT HỢP THUẬT TOÁN DI TRUYỀN (286 lần)
Tác giả:  Phạm Mạnh Hải, Vũ Thị Anh Thơ, Phạm Văn Duy.
[2] Nghiên cứu sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng kiểu ống nhiệt trong hệ thống điều hòa không khí trung tâm (221 lần)
Tác giả:  Bùi Mạnh Tú,
[3] XOÁ NÚT TRUNG GIAN ĐỂ GIẢM THỜI GIAN GIẢI TÍCH LƯỚI ĐIỆN (201 lần)
Tác giả:  Trần Thanh Sơn, Hoàng Thu Hà, Nguyễn Đức Thuận
[4]
ƯỚC LƯỢNG TRẠNG THÁI HỆ THỐNG ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG CỰC TIỂU CÓ TRỌNG SỐ (196 lần)
Tác giả:  Trần Thanh Sơn, Đặng Thu Huyền, Kiều Thị Thanh Hoa
[5] TÁI CẤU HÌNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI 22 kV VỚI HÀM MỤC TIÊU GIẢM TỔN THẤT NĂNG LƯỢNG (192 lần)
Tác giả:  Trương Việt Anh, Trần Thành Hiếu, Doãn Thanh Bình, Nguyễn Tùng Linh
[6] NGHIÊN CỨU SO SÁNH MỘT SỐ BỘ ĐIỀU KHIỂN ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON NHÂN TẠO CHO BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN TẦN SỐ HỆ THỐNG ĐIỆN (189 lần)
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Khoát, Vũ Duy Thuận, Trịnh Nguyễn Viết Tâm, Dương Văn Lưu, Phùng Thị Ngát
[7] NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆN TƯỢNG BÓNG CHE LÊN ĐẶC TÍNH LÀM VIỆC CỦA PIN QUANG ĐIỆN SỬ DỤNG PHẦN MỀM MATLAB/SIMULINK SIMSCAPE (189 lần)
Tác giả:  Nguyễn Xuân Hiếu, Bùi Đăng Thảnh
[8] ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA MÔ HÌNH TUABIN GIÓ BỐN TRẠNG THÁI DỰA TRÊN MÔ PHỎNG MONTE-CARLO (188 lần)
Tác giả:  Phạm Mạnh Hải, Nguyễn Quang Ninh, Nguyễn Thế Vĩnh, Nguyễn Hoài Nam, Vũ Thị Anh Thơ, Nguyễn Thị Thanh Loan
[9] USING EEG TO EVALUATE THE DENSITY OF EMOTIONAL AROUSAL EPOCH BASED ON THE ENERGY AND ENTROPY ASSESSMENT (182 lần)
Tác giả:  Bùi Huy Hải, Phạm Ngọc Sâm
[10] A SIMULATION RESEARCH ON PASSIVE HARMONIC FILTERS FOR VARIABLE FREQUENCIES (181 lần)
Tác giả:  Anh Tuan Bui
Đang truy cập: 11
Số truy cập: 28,724