NỘI DUNG BÀI BÁO

MÔ HÌNH MỚI ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH TRUYỀN VÀ PHẢN XẠ CỦA VẬT LIỆU RO-4350B BẰNG KỸ THUẬT ĐƯỜNG TRUYỀN VI DẢI   
A NOVEL MODEL FOR DETERMINING THE REFLECTION AND TRANSMISSION CHARACTERISTICS OF RO-4350B MATERIALS BY MICROSTRIP LINE TECHNIQUE 
 Author: Ho Manh Cuong, Vu Van Yem
Đăng tại: Số 12/2017; Trang: 67
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Trong nghiên cứu này, chúng tôi trình bày cách xác định điện môi phức của vật liệu RO-4350 sử dụng kỹ thuật đường truyền vi dải. Hệ số truyền và phản xạ (S11 và S21) của vật liệu được xác định từ các tham số tán xạ đo được bởi giải pháp không gian phân bố điện trường đối với điều kiện bờ. Điện môi hiệu dụng phức được tính toán từ hằng số truyền sóng phức, trong đó hằng số truyền sóng phức nhận được từ các tham số S11 và S21. Kết quả chỉ ra hằng số điện môi và tổn hao của vật liệu RO-4350B khá ổn định trong dải tần 0.5 đến 12.5 GHz.
Từ khóa: Điện môi phức, điện môi hiệu dụng phức, hằng số truyền sóng phức, hằng số điện môi và tổn hao.
Abstract:
In this work, we present a method for determining the complex permittivity of RO-4350B materials using microstrip line technique. The reflection and transmission coefficients (S11 and S21) of materials are determined from the measured scattering parameters, which obtained by the solution of the spatial distribution of the electric field to the boundary conditions. The complex effective permittivity is calculated from the complex propagation constant, in turns received from S11 and S21. Our results indicate that the dielectric constant and loss tangent of RO-4350B materials are quite stable in the frequency range of 0.5-12.5 GHz.
Key words: Complex permittivity, complex effective permittivity, complex propagation constant, dielectric constant and loss tangent.

CÁC BÀI BÁO TRONG SỐ 12/2017

TTTiêu đềLượt xemTrang
11401
21259
3THIẾT KẾ ANTEN MIMO BA BĂNG VỚI ĐỘ TƯƠNG HỖ THẤP SỬ DỤNG CẤU TRÚC MẶT ĐẤT KHUYẾT DGS
Tác giả:  Duong Thi Thanh Tu, Nguyen Gia Thang, Vu Van Yem
14019
4027
513633
612844
712450
813359
913067

BÀI ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

[1] MÔ HÌNH DỰ BÁO PHỤ TẢI NGẮN HẠN DỰA TRÊN MẠNG NƠRON NHÂN TẠO KẾT HỢP THUẬT TOÁN DI TRUYỀN (286 lần)
Tác giả:  Phạm Mạnh Hải, Vũ Thị Anh Thơ, Phạm Văn Duy.
[2] Nghiên cứu sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng kiểu ống nhiệt trong hệ thống điều hòa không khí trung tâm (221 lần)
Tác giả:  Bùi Mạnh Tú,
[3] XOÁ NÚT TRUNG GIAN ĐỂ GIẢM THỜI GIAN GIẢI TÍCH LƯỚI ĐIỆN (201 lần)
Tác giả:  Trần Thanh Sơn, Hoàng Thu Hà, Nguyễn Đức Thuận
[4]
ƯỚC LƯỢNG TRẠNG THÁI HỆ THỐNG ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG CỰC TIỂU CÓ TRỌNG SỐ (196 lần)
Tác giả:  Trần Thanh Sơn, Đặng Thu Huyền, Kiều Thị Thanh Hoa
[5] TÁI CẤU HÌNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI 22 kV VỚI HÀM MỤC TIÊU GIẢM TỔN THẤT NĂNG LƯỢNG (192 lần)
Tác giả:  Trương Việt Anh, Trần Thành Hiếu, Doãn Thanh Bình, Nguyễn Tùng Linh
[6] NGHIÊN CỨU SO SÁNH MỘT SỐ BỘ ĐIỀU KHIỂN ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON NHÂN TẠO CHO BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN TẦN SỐ HỆ THỐNG ĐIỆN (189 lần)
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Khoát, Vũ Duy Thuận, Trịnh Nguyễn Viết Tâm, Dương Văn Lưu, Phùng Thị Ngát
[7] NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆN TƯỢNG BÓNG CHE LÊN ĐẶC TÍNH LÀM VIỆC CỦA PIN QUANG ĐIỆN SỬ DỤNG PHẦN MỀM MATLAB/SIMULINK SIMSCAPE (189 lần)
Tác giả:  Nguyễn Xuân Hiếu, Bùi Đăng Thảnh
[8] ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA MÔ HÌNH TUABIN GIÓ BỐN TRẠNG THÁI DỰA TRÊN MÔ PHỎNG MONTE-CARLO (188 lần)
Tác giả:  Phạm Mạnh Hải, Nguyễn Quang Ninh, Nguyễn Thế Vĩnh, Nguyễn Hoài Nam, Vũ Thị Anh Thơ, Nguyễn Thị Thanh Loan
[9] USING EEG TO EVALUATE THE DENSITY OF EMOTIONAL AROUSAL EPOCH BASED ON THE ENERGY AND ENTROPY ASSESSMENT (182 lần)
Tác giả:  Bùi Huy Hải, Phạm Ngọc Sâm
[10] A SIMULATION RESEARCH ON PASSIVE HARMONIC FILTERS FOR VARIABLE FREQUENCIES (181 lần)
Tác giả:  Anh Tuan Bui
Đang truy cập: 12
Số truy cập: 28,726