NỘI DUNG BÀI BÁO

THIẾT KẾ MỘT ANTEN TÁI CẤU HÌNH THEO ĐỒ THỊ BỨC XẠ ỨNG DỤNG CHO THU PHÍ ĐIỆN TỬ TRONG HỆ THỐNG GIAO THÔNG THÔNG MINH 
DESIGN OF A RADIATION PATTERN RECONFIGURABLE ANTENNA FOR ELECTRONIC TOLL COLLECTION IN INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEM
 Author: Hoang Thi Phuong Thao, Vu Van Yem
Đăng tại: Số 12/2017; Trang: 59
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một cấu trúc anten tái cấu hình theo tần số dựa trên anten dipole ứng dụng cho thu phí điện tử trong hệ thống giao thông thông minh. Anten bao gồm 5 dipole đặt trên mặt điện môi được nối hoặc ngắt với nhau bằng các PIN diode. Anten có thể được tái cấu hình để hoạt động theo 3 chế độ khác nhau tạo ra 3 đồ thị bức xạ có hướng khác nhau bằng cách điều khiển trạng thái của PIN diode. Ở cả 3 chế độ, anten đều hoạt động ở tần số 5.8 GHx. Hệ số tăng ích anten đạt được cao nhờ sử dụng cấu trúc mặt phản xạ được đặt dưới tấm điện môi. Anten đề xuất được thiết kế trên tấm điện môi FR4 với các thông số như sau: hằng số điện môi là 4.4, chiều dày lớp điện môi là 1.6 mm và hệ số suy hao là 0.02. Anten được môi phỏng và tối ưu trên phần mềm kết hợp CST microwave và CST design.
Từ khóa: nten tái cấu hình, tái cấu hình đồ thị bức xạ, PIN diode, ITS, ETC.
Abstract:
In this paper, we propose a radiation pattern reconfigurable microstrip dipole antenna for Electronic Toll Collection (ETC) in Intelligent Transport System (ITS). The antenna consists of five dipoles connected or disconnected by five pin diodes on the top side of substrate. Based on the switching state of the PIN diodes, the radiation pattern of the proposed antenna can be reconfigured into three modes. In these three modes, the antenna maintain a resonant frequency of 5.8 GHz. The antenna obtains a high gain thanks to a surface reflective structure integrated under the substrate of antenna. The proposed antenna is designed on FR4 substrate with the relative permittivity of 4.4, the thickness of 1.6 mm, and the loss tangent of 0.02 and it is simulated and optimized using combination of Computer Simulation Technology (CST) microwave and CST design software.
Key words: Pattern reconfigurable antenna, PIN diode, dipole element, ITS, ETC.

CÁC BÀI BÁO TRONG SỐ 12/2017

TTTiêu đềLượt xemTrang
11401
21259
3THIẾT KẾ ANTEN MIMO BA BĂNG VỚI ĐỘ TƯƠNG HỖ THẤP SỬ DỤNG CẤU TRÚC MẶT ĐẤT KHUYẾT DGS
Tác giả:  Duong Thi Thanh Tu, Nguyen Gia Thang, Vu Van Yem
14019
4027
513633
612844
712450
813459
913067

BÀI ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

[1] MÔ HÌNH DỰ BÁO PHỤ TẢI NGẮN HẠN DỰA TRÊN MẠNG NƠRON NHÂN TẠO KẾT HỢP THUẬT TOÁN DI TRUYỀN (286 lần)
Tác giả:  Phạm Mạnh Hải, Vũ Thị Anh Thơ, Phạm Văn Duy.
[2] Nghiên cứu sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng kiểu ống nhiệt trong hệ thống điều hòa không khí trung tâm (221 lần)
Tác giả:  Bùi Mạnh Tú,
[3] XOÁ NÚT TRUNG GIAN ĐỂ GIẢM THỜI GIAN GIẢI TÍCH LƯỚI ĐIỆN (201 lần)
Tác giả:  Trần Thanh Sơn, Hoàng Thu Hà, Nguyễn Đức Thuận
[4]
ƯỚC LƯỢNG TRẠNG THÁI HỆ THỐNG ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG CỰC TIỂU CÓ TRỌNG SỐ (196 lần)
Tác giả:  Trần Thanh Sơn, Đặng Thu Huyền, Kiều Thị Thanh Hoa
[5] TÁI CẤU HÌNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI 22 kV VỚI HÀM MỤC TIÊU GIẢM TỔN THẤT NĂNG LƯỢNG (192 lần)
Tác giả:  Trương Việt Anh, Trần Thành Hiếu, Doãn Thanh Bình, Nguyễn Tùng Linh
[6] NGHIÊN CỨU SO SÁNH MỘT SỐ BỘ ĐIỀU KHIỂN ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON NHÂN TẠO CHO BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN TẦN SỐ HỆ THỐNG ĐIỆN (189 lần)
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Khoát, Vũ Duy Thuận, Trịnh Nguyễn Viết Tâm, Dương Văn Lưu, Phùng Thị Ngát
[7] NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆN TƯỢNG BÓNG CHE LÊN ĐẶC TÍNH LÀM VIỆC CỦA PIN QUANG ĐIỆN SỬ DỤNG PHẦN MỀM MATLAB/SIMULINK SIMSCAPE (189 lần)
Tác giả:  Nguyễn Xuân Hiếu, Bùi Đăng Thảnh
[8] ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA MÔ HÌNH TUABIN GIÓ BỐN TRẠNG THÁI DỰA TRÊN MÔ PHỎNG MONTE-CARLO (188 lần)
Tác giả:  Phạm Mạnh Hải, Nguyễn Quang Ninh, Nguyễn Thế Vĩnh, Nguyễn Hoài Nam, Vũ Thị Anh Thơ, Nguyễn Thị Thanh Loan
[9] USING EEG TO EVALUATE THE DENSITY OF EMOTIONAL AROUSAL EPOCH BASED ON THE ENERGY AND ENTROPY ASSESSMENT (182 lần)
Tác giả:  Bùi Huy Hải, Phạm Ngọc Sâm
[10] A SIMULATION RESEARCH ON PASSIVE HARMONIC FILTERS FOR VARIABLE FREQUENCIES (181 lần)
Tác giả:  Anh Tuan Bui
Đang truy cập: 12
Số truy cập: 28,732