Tạp chí SỐ 7/2014

TTTiêu đềLượt xemTrang
1ĐIỀU KHIỂN CỰC TIỂU HÓA ĐỘ NHẤP NHÔ MÔMEN CHO ĐỘNG CƠ TỪ TRỞ THAY ĐỔI
Tác giả:  Lê Quốc Dũng
431
2MÔ PHỎNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN
Tác giả:  Nguyễn Đăng Toản, Kiều Tuấn Anh, Nguyễn Văn Đạt, Trần Việt Đức, Trần Hồng Quân,
4810
3NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG THIẾT BỊ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG KIỂU ỐNG NHIỆT TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM
Tác giả:  Bùi Mạnh Tú,
8215
4XOÁ NÚT TRUNG GIAN ĐỂ GIẢM THỜI GIAN GIẢI TÍCH LƯỚI ĐIỆN
Tác giả:  Trần Thanh Sơn, Hoàng Thu Hà, Nguyễn Đức Thuận
7523
5PHÂN VÙNG ẢNH BẰNG CÁC ĐIỂM ẢNH LỚN VÀ GRADIENT
Tác giả:  Đào Nam Anh
4134
6PHƯƠNG PHÁP MỚI XÁC ĐỊNH HỆ SỐ DẪN NHIỆT VÀ HỆ SỐ DẪN NHIỆT ĐỘ CÁC VẬT LIỆU ẨM
Tác giả:  Trần Văn Phú, Nguyễn Hay, Lê Quang Huy,
3952
7ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON NHÂN TẠO ĐỂ DỰ BÁO PHỤ TẢI NGẮN HẠN TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN CÓ XÉT ĐẾN ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG SỐ NHIỆT ĐỘ
Tác giả:  Phạm Ngọc Hùng, Nguyễn Tùng Linh
4759
8ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT ĐIỂM ỔN ĐỊNH HOPF TRONG VIỆC NGHIÊN CỨU DAO ĐỘNG HỆ THỐNG ĐIỆN
Tác giả:  Dương Hoài Nam, Nguyễn Đăng Toản
5071
9PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG TẤM COMPOSITE LỚP GẤP NẾP CÓ GÂN GIA CƯỜNG BẰNG CÁCH SỬ DỤNG PHẦN TỬ TỨ GIÁC ĐĂNG THAM SỐ TÁM NÚT
Tác giả:  Bui Van Binh
4682

BÀI ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

[1] MÔ HÌNH DỰ BÁO PHỤ TẢI NGẮN HẠN DỰA TRÊN MẠNG NƠRON NHÂN TẠO KẾT HỢP THUẬT TOÁN DI TRUYỀN (181 lần)
Tác giả:  Phạm Mạnh Hải, Vũ Thị Anh Thơ, Phạm Văn Duy.
[2] USING EEG TO EVALUATE THE DENSITY OF EMOTIONAL AROUSAL EPOCH BASED ON THE ENERGY AND ENTROPY ASSESSMENT (83 lần)
Tác giả:  Bùi Huy Hải, Phạm Ngọc Sâm
[3] Nghiên cứu sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng kiểu ống nhiệt trong hệ thống điều hòa không khí trung tâm (82 lần)
Tác giả:  Bùi Mạnh Tú,
[4] A SIMULATION RESEARCH ON PASSIVE HARMONIC FILTERS FOR VARIABLE FREQUENCIES (79 lần)
Tác giả:  Anh Tuan Bui
[5] XOÁ NÚT TRUNG GIAN ĐỂ GIẢM THỜI GIAN GIẢI TÍCH LƯỚI ĐIỆN (75 lần)
Tác giả:  Trần Thanh Sơn, Hoàng Thu Hà, Nguyễn Đức Thuận
[6] NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH SẤY CÀ RỐT BẰNG BƠM NHIỆT KIỂU BẬC THANG (74 lần)
Tác giả:  Trương Minh Thắng
[7] MÔ PHỎNG PHÂN BỐ ĐIỆN TRƯỜNG TRÊN BỀ MẶT CÁCH ĐIỆN POLYME DƯỚI TÁC ĐỘNG NHIỄM BẨN CỦA MÔI TRƯỜNG (74 lần)
Tác giả:  Đặng Việt Hùng, Phùng Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Văn.
[8] NGHIÊN CỨU LẬP MÔ HÌNH TÍNH TOÁN VÀ CHỈNH ĐỊNH CHU KỲ ĐÈN GIAO THÔNG THEO THỜI GIAN THỰC (RTSS)
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (72 lần)
Tác giả:  Nguyễn Chí Hùng, Trương Tấn, Nguyễn Tùng Linh.
[9] NGHIÊN CỨU SỰ LAN TRUYỀN SÓNG HÀI TRONG LƯỚI ĐIỆN TRÊN MIỀN TẦN SỐ (71 lần)
Tác giả:  Nguyễn Phúc Huy, Đặng Việt Hùng
[10] A NOVEL PSO-BASED PI-TYPE FUZZY LOGIC SPEED CONTROL APPROACH FOR SWITCHED RELUCTANCE MOTORS (69 lần)
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Khoát
Đang truy cập: 5
Số truy cập: 9,130